Parcifal » Katalog » Všeobecné obchodní podmínky Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Spolupráce | Kontakt || Můj účet | Obsah košíku | Pokladna
Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky

Na těchto webových stránkách je provozován elektronický obchod obchod.parcifal.cz nabízející k prodeji široký sortiment výrobků ze skla.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodávající:

Mgr. Jiří Kubát
Jablonecká 26/706
190 00 Praha 9 - Prosek

IČO: 69 50 74 49
DIČ: CZ7108232989
Zapsáno u Úřadu městské části Praha 9, Odbor živnostenský pod ev.č. 310009-003802005

bankovní účet: 166 767 105 / 0300
IBAN: CZ83 0300 0000 0001 6676 7105
email pro platbu přes Moneybookers.com: moneybookers@parcifal.cz

Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny jsou v katalogu uváděny včetně DPH.

Kontakt:
Email: obchod@parcifal.cz
Tel. expedice: +420 776 633 606

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku zboží z nabídky webových stránek obchod.parcifal.cz.

Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení emailové nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava, úprava zboží dle požadavků kupujícího (např. zhotovení loga) atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Bez udání důvodu
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Záruka vrácení peněz

Jestliže nebude zákazník spokojen s dodaným zbožím má možnost jej vrátit zpět prodávajícímu i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky a to za těchto podmínek:

 1. zboží nesmí být poškozené, musí být v původním nepoškozeném obalu, dobře zabalené, vhodné k dalšímu prodeji;
 2. u zásilky musí být přiložena kopie útržku dobírkové nebo balíkové složenky, případně faktury;
 3. zboží nebylo vyrobeno nebo upravováno na zakázku (např. reklamní předměty s logem kupujícího)

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Z částky vrácených peněz prodávající odečte náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy dle par. 63, odst. 2 (náklady na dopravu zboží zákazníkovi a poplatky za vrácení peněz).

Cena a platební podmínky

Veškeré ceny uváděné v katalogu jsou včetně DPH. K ceně zboží se připočítává cena kupujícím zvoleného způsovu dopravy . Kupující si dále může vybrat z následujících možností zaplacení zboží:

 1. dobírkou při převzetí
 2. úhradou na bankovní účet nebo na účet u Moneybookers.com

Dobírka
Při užití platby dobírkou se cena dopravného zvyšuje o 30 Kč. Zákazník platí zboží při převzetí.

Platba úhradou na bankovní účet nebo na účet u Moneybookers.com
Po přijetí objednávky zašleme zákazníkovi celkovou cenu dodávky spolu s číslem našeho bankovního účtu, identifikací našeho účtu u Moneybookers.com a s číslem objednávky. Platbu zasílejte prosím až po potvrzení objednávky z naší strany. Číslo objednávky uvádějte prosím při platbě na účet jako variabilní symbol. Jakmile obdržíme platbu na účet, odešleme zboží tak, aby byly dodrženy dodací termíny.

Uvedené ceny a způsoby dopravy platí pouze pro dovoz po České republice. Zboží zasíláme i do zahraničí. Způsob a cenu dopravy do zahraničí dojednáváme individuálně dle podmínek konkrétní zakázky (cílová země, objem a hmotnost zboží).

Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

Moneybookers.com - bezpečná internetová platba

Akceptujeme platby přes bezpečný platební systém Moneybookers.com. Systém Moneybookers.com umožňuje placení platebními kartami a platby převodem z účtu na zahraniční účty za vnitrostátní poplatky. Naše adresa účtu v Moneybookers.com je moneybookers@parcifal.cz.

  Postup placení:
 1. Otevřete si na stránkách Moneybookers.com vlastní konto (dále MB konto). Zřízení a vedení konta je bezplatné.
 2. Na vaše MB konto můžete převést peněžní prostředky buď převodem z účtu přes místní partnerskou banku za normální vnitrozemské prostředky nebo provést vklad pomocí platební karty.
 3. Fakturovanou částku převeďte přes Moneybookers.com na MB konto identifikované adresou moneybookers@parcifal.cz. V účelu platby uveďte číslo objednávky. Poplatek za převod činní 1% nebo max. cca 15 Kč.

Přihlášení a detailní informace o systému Moneybookers.com

Dodací termíny

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 10 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo.

Doprava

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře.

Doprava v rámci České republiky
  Možnosti:
 • Česká pošta, s.p. - profi balík
  • dodací lhůta do 4 pracovních dnů, je-li zásilka na první pokus nedoručitelná, zasilatel o tom nechá příjemci písemné oznámení a zásilku uloží na podací poštu dle adresy příjemce k vyzvednutí po dobu 7 dnů
  • poplatek za dovoz zboží činí 99 Kč včetně DPH při ceně zásilky do 3000 Kč. Pro zásilky s hodnotou nad 3000 Kč dopravné neúčtujeme.
  • kontakt: info@cpost.cz
  • web: www.cpost.cz

Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

Balení

Každý výrobek je zabalen do samostatného kartonu. Karton se sklem je balen do přepravní krabice vyplněné fixačním materiálem.

Záruky a reklamace

Všeobecná ustanovení

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Poškození během dopravy

Při standardním zacházení nedochází během transportu k poškození skla. Pokud by se však sklo přesto během cesty rozbilo, je nutno dodržet reklamační podmínky dopravce.

Přeprava prostřednictvím České pošty
Postup při poškození, nebo úbytku obsahu poštovní zásilky je stanoven Poštovními podmínkami - Základní poštovní služby, čl. 42.

Pošta přijme reklamaci jen tehdy, jestliže je uplatněna

 • při dodání poštovní zásilky,
 • ve lhůtě dvou pracovních dní po jejím dodání.

V případě podle písm. b) reklamující musí předložit poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána.

Reklamovat je tedy nutno u pošty adresáta, přičemž je nezbytné celou zásilku včetně obalu předložit poště k prošetření a zjištění možných příčin škody a nároků na náhradu škody.

Zákazník musí sepsat s poštou reklamační protokol. To je nezbytná podmínka, abychom mohli reklamaci o poškození během doručení Českou poštou uznat. Bez reklamačního protokolu nemá zákazník nárok na nové zboží.

Jakmile obdržíme vaši zprávu o reklamaci, spojíme se s vámi a dohodneme další postup.

Vady zboží

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

Postup vyřízení reklamace

Kupující zašle vadné zboží na reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu prodávajícího. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávajicí. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

V případě oprávněnosti reklamace má kupující právo na:

 • výměnu vadného zboží za bezvadné
 • poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.

Tento reklamační řád je platný od 8. července 2008.

Pokračovat
Košík Více
0 položek
Měny
Jazyky
Česky
Partneři webu

Právě dnes

Zajímavé odkazy


©2005-2012 Parcifal